Voorwaarden

1 – Alleen reserveringen door een naar behoren ingevulde coupon, vergezeld van de aanbetaling en de
reserveringskosten, zullen in aanmerking worden genomen. Na verificatie van de beschikbare plaatsen
sturen wij u per post een brief ter bevestiging, die het enige echte bewijs van uw reservering is. Alleen die
personen die op de reserveringscoupon vermeld staan, kunnen op de camping verblijven. U moet dan ook niet vergeten alle
personen te vermelden die u tijdens uw verblijf hier zullen vergezellen. In geval van een verlate aankomst of een vervroegd
vertrek, om welke reden dan ook, is geen enkele terugbetaling opvorderbaar. De aanbiedingen zijn niet cumulatief.
2 – Afhankelijk van de in de coupon vermelde keuzes en de beschikbare plaatsen, wordt het nummer van de standplaats
toegewezen. Bij bevestiging van de reservering kan een nummer gegeven worden, zonder dat dit een definitieve toewijzing
inhoudt. Alleen bij aankomst zal de indeling van de standplaatsen definitief zijn.
3 – Huurvoorwaarden: de huurperiodes lopen van zaterdag tot zaterdag, of van zondag tot zondag. Bij aankomst kan men
tussen 16.00 ben en 20.00 uur het gehuurde goed betrekken en bij vertrek moet men het gehuurde tussen 9.00 ben en
11.45 uur. Elke tijdsoverschrijding wordt in rekening gebracht als een extra dag.
Bij aankomst wordt een waarborgsom van 200 e gevraagd, die één maand na vertrek gerestitueerd wordt na inventarisatie,
onder voorbehoud dat er niets kapot is of vermist wordt. Indien er niet is schoongemaakt, dan wordt 80 e in rekening
gebracht. Alleen dekens en moltons worden verstrekt. Om veiligheidsredenen is het verboden om met meer mensen in het
gehuurde goed te verblijven dan is voorzien.
4 – Huurvoorwaarden voor standplaatsen: aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. Elke tijdsoverschrijding wordt
in rekening gebracht als een extra dag. Daar het merendeel van onze electriciteitspalen voldoen aan de nieuwe europese
normen, wordt de kampeerder geacht te zijn voorzien van aangepaste apparaten, zo niet, dan kan hij bij aankomst een
adapter kopen. Het is tevens aan te raden om, naar gelang de toegewezen standplaats, een verlengsnoer van ten minste
30m mee te nemen. Bij aankomst wordt een waarborgsom van 50 e gevraagd.
5 – Elke kampeerder of huurder verplicht zich het interne reglement van de camping, dat bij aankomst verstrekt wordt, te
respecteren.
6 – Per verhuurd goed is één huisdier toegestaan, mits getatoeëerd en voorzien van vaccinatie-bewijs, tegen betaling van een
dagelijkse bijdrage. Wij verzoeken u tevens uw huisdier op de camping aangelijnd te houden.
7 – Het saldo voor het verblijf moet één maand voor aankomst betaald zijn. In geval van een verlate aankomst of een
voortijdig vertrek, kan van terugbetaling géén sprake zijn.
8 – De camping behoudt zich het recht voor om eventuele foto’s, waar u op zou kunnen staan,voor publikatie te gebruiken.
9 – De camping Marisol kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen in termen van comfort.
10 – Om toezicht te houden wordt u een armband met het logo van de camping gegeven. Hiervoor zal u bij aankomst een
garantie worden gevraagd, die u op de dag van vertrek terugkrijgt, na teruggave van de armband in een goede staat. Wij
vragen u deze armband gedurende uw verblijf op de camping te dragen. In het hoogseizoen bent u verplicht deze armband
tijdens uw verblijf te dragen. In geval van verlies wordt u 10 e in rekening gebracht en moeten zij meteen vervangen
worden, anders heeft u geen toegang meer tot het terrein en de activiteiten op de camping.
10 bis – Extra personen, buiten die voorzien in het gehuurde goed of naast die twee personen die in het forfait standplaats
zijn inbegrepen, betalen de prijs die aangegeven is voor extra personen. Op dezelfde wijze betaalt men een supplement voor
iedere extra tent naast een gehuurd goed of op een basis standplaats.
11 – De reserveringskosten gelden alleen voor één verblijf en voor één familie.
12 – Opties zijn slechts een week geldig en kunnen, naar gelang beschikbaarheid vernieuwd worden.
13 – Verboden voor minderjarigen zonder begeleiding.
14 – In geval van geschil, is alleen de rechtbank van Perpignan bevoegd.